2019. április 19.,
Emma napja

Előtérben a vidék és a gazdaságfejlesztés

2015-08-26 10:45:57 - Baranyanet

Dr. Hargitai János miniszteri biztos, országgyűlési képviselő közleménye a 2014-2020-as uniós ciklus pályázati lehetőségeiről.

A kormány már 2017 közepéig meghirdeti az uniós ciklus pályázatait – Előtérben a vidék és a gazdaságfejlesztés.

A Kormány határozott arról, hogy már 2017. június 30-ig pályázati kiírások formájában meghirdeti a 2014-2020-as uniós ciklus teljes támogatási keretösszegét a vállalkozások és önkormányzatok részére. Ezzel kettős célt érünk el. Egyfelől versenyelőnybe kerülnek a hazai pályázati szereplők az Európai Unió más tagállamainak pályázóival szemben, másfelől elkerüljük az előző, 2013-ig tartó uniós ciklus negatív tapasztalatait, nevezetesen, hogy a forrásvesztés elkerülése érdekében még idén is pályázatokat kellett meghirdetni a korábbi ciklus terhére. A pályázati források elnyerésével olyan beruházások valósulnak meg, amelyek növelik az exportképességet és új munkahelyeket teremtenek.

E hatékony kormányzati pályázati stratégia részét képezi Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programja, amely már az Európai Bizottság támogatását élvezi. Ugyancsak e körbe tartozik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), végrehajtására a kormány - a megyék és a megyei jogú városok által készített integrált területi programok jóváhagyásával - zöld utat adott.

A Vidékfejlesztési Program a mezőgazdasági és a mezőgazdasághoz kötődő vállalkozásoké, célja a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek megteremtése. Az Európai Bizottság támogatja, hogy a kormány az eddigi, nagybirtokokat előnybe részesítő támogatások helyett a kis- és közepes birtokok fejlődését preferálja. Előtérbe kerültek a mikro-, kis- és középvállalkozások, a családi gazdaságok, ezen belől is az állattenyésztés, a kertészet és az élelmiszer-feldolgozás kiemelt támogatása. A Vidékfejlesztési Program összes forrása - az uniós pályázati támogatással, a nemzeti társfinanszírozással és a nagyüzemektől átcsoportosított területalapú támogatással együtt – mintegy 1300 milliárd forint. Az első pályázatok már idén szeptembertől folyamatosan jelennek meg.

A Terület- és Településfejlesztési Program is a vidéké. A 18 megyei önkormányzat és 22 megyei jogú város a maga által tervezett integrált területi programok alapján csaknem 1200 milliárd forint fejlesztési forráshoz juthat, amely a helyi gazdaság élénkítését szolgálja. Az első pályázatok e program esetében is már ősszel megjelennek.

Baranya megyére és Pécs városára vonatkozó integrált területi program elemeire a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tett javaslatot. Mindkét keretdokumentumot a kormány 2015. augusztus 12-én elfogadta. Baranya megye Integrált Területi Programja 38,02 milliárd forint támogatást élvez, Pécs Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja megvalósítására 31,40 milliárd forint fordítható. A megyei és a pécsi programunk kiemelten kezeli a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzését, a környezet megőrzését és védelmét, az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást, a társadalmi együttműködés előmozdítását, valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet.

Miniszteri biztosként és országgyűlési képviselőként minden segítséget meg fogok adni a baranyai-pécsi pályázók sikeres munkájáért, a pályázati célok gyors és hatékony megvalósításáért.

Vissza a főoldalra

Pécsi webkamera